Kategori: Televisionen

Radio och dess uppkomst

År 1864 så var det en man vid namn James Clerk Maxwell som förutsåg existensen av elektromagnetiska vågor och han kunde matematiskt göra formler av dessa. 1888 så visade en annan man vid namn {…}

Läs mer

Datateknik och datavetenskap

Datateknik är egentligen ett ganska brett ämne, kortfattat är det en teknologi till för att utveckla programvara och maskinvara för datorer. Dessutom går ämnet in en hel del i det som också kallas datavetenskap. {…}

Läs mer

Televisionen och dess uppkomst

Televisionen kallades förr för bildradio och det är ett slags system inom området telekommunikation som är till för att via ett avstånd kunna skicka tvådimensionella bilder som är rörliga och även ljud till en {…}

Läs mer