Den elektriska motorn

Den elektriska motorn

Det man kallar en elektrisk motor är en motor som omvandlar elektrisk energi till en slags mekanisk energi eller rörelseenergi. Vänder man på metoden, alltså att en mekanisk energi omvandlas till elektrisk energi så kallas detta en generator. Tittar man på elektriska lokomotiv och truckar till exempel så har de ofta de båda. Vid inbromsning genereras ström och vice versa. I hushållet så har man ofta elektriska motorer i till exempel tvättmaskinen och i fläktar.

De allra flesta motorer som är elektriska jobbar på så sätt att den nyttjar elektromagnetism , men det finns även undantag som använder andra fenomen som är elektriska som elektrostatiska krafter och även piezoelektriska effekten.

En elektrisk motor är oftast även av roterande typ och den roterande delen kallas för en rotor och den delen som står still kallas för stator. Rotorn går runt tack vare att ledningar som är elektriska och de fält som då är magnetiska är balanserade på ett sätt som gör att ett vridmoment skapa runt axeln på rotorn och på så sätt skapas mekaniska rörelser som till exempel att dra runt en vevstaksmotor eller en motor i ett fordon som en bil till exempel.

astrology