Datateknik och datavetenskap

Datateknik och datavetenskap

  • By Ludvig
  • Posted on mars 24, 2017
  • Kategori: Okategoriserade

Datateknik är egentligen ett ganska brett ämne, kortfattat är det en teknologi till för att utveckla programvara och maskinvara för datorer.

Dessutom går ämnet in en hel del i det som också kallas datavetenskap. Det som skiljer dessa åt är egentligen mer av en akademisk kultur och även historian bakom är själva innehållet. Ser man till datateknik så är det ett ämne som växt fram i en ingenjörsvetenskaplig tradition till exempel på högskolor och riktar in sig mer på programutveckling i praktiken så som datornätverk och maskinvara medans datavetenskap mer att vuxit fram i en mer teoretisk och matematisk miljö på universitet och med inriktning mer åt datalogi, alltså algoritmer och datastruktur, till exempel numerisk analys och logik. Men det är också ett ämne som finns på områden som är tvärvetenskapliga som ett exempel funktionen mellan dator och människa.

Datorteknik kan räknas in som ett underområde till det som kallas för elektroteknik och även datateknik vilket jobbar med datorarkitektur, maskinvarunära programmering, assemblerprogrammering och massor med mer saker.

Just datorteknik heter computer engineering på det engelska språket och på vissa lärosäten i Sverige så heter ämnet computer science and engineering och detta föranleder att allt sammanblandas. I andra länder är ämnet smalare, men ser man till Sverige så är kurser i ämnet minst lika vanliga som i datavetenskap och framförallt i ingenjörsutbildningar i ämnet.

Sedan har vi informatik och systemvetenskap och detta påminner en del om datavetenskap och är i Skandinavien ett så kallat tvärvetenskapligt ämne. Utbildningar kallas ofta för systemvetenskapliga utbildningar och har ofta fokus på databehandling eller ADB som det också kallas. Det är mer administrativa system än vad det är teknisk databehandling.

Vi hittar här också ett ämne som heter informationsteknologi och det är mycket bredare än vad datateknik är och har inte bara mjukvara och hårdvara som omfattning utan även ämnet telekommunikation, vad användaren har för roll och mycket mer. Även systemteknik är ett område som är nära besläktat med informationsteknologi.

Ämnet Datateknik är ett namn som används på ett flertal utbildningar runtom i Sverige både på universitet och på högskolor. Den första utbildningen i ämnet i Sverige var 1975 på det som då hette Linköpings tekniska högskola och som idag är en del utav Linköpings Universitet . Så man förstår nu att ämnet är väldigt brett och utvecklas stadigt.

astrology