Televisionen och dess uppkomst

Televisionen och dess uppkomst

Televisionen kallades förr för bildradio och det är ett slags system inom området telekommunikation som är till för att via ett avstånd kunna skicka tvådimensionella bilder som är rörliga och även ljud till en annan mottagare. Nu kallas det mycket sällan för television utan istället för TV, eller teve. Kommersiellt så har detta funnits sedan 30 talet och finns nu över hela världen.

Själva ordet television består egentligen av två stycken ord som dessutom kommer från två olika håll. Tele betyder fjärran eller avstånd på grekiskan och vision betyder syn från latinets ord visio.

Idén med att sända dessa bilder från ett ställe och sedan till ett annat ställe är en tanke som har växt fram under många årtionden och genom fler olika andra uppfinningar. Strukturen på ljus och dess egenskaper var något som vetenskapsmän upptäckte i slutet på 1800 talet. Elektroner som upptäcktes 1897 gjorde en stor inverkan på hur man förstod ljus. Dessutom så gjorde man upptäckter i fysiken som senare lade en grund till hur man kunde sända ljus och även ta emot det. Redan på 1800 talet så kom Karl Ferdinand Braun fram med idén om televisionen.

Telegrafen uppfanns 1843 och efter detta så fick många inspiration till att överföra annat än bara streck och punkter över kablarna. Det började med att man utvecklade många olika sätt att sända enklare tecken mellan sändare och över till mottagaren och senare också text man hade skrivit för hand. Tysken Arthur Korn som var fysiker kom till Stockholm 1908 och han visade upp en uppfinning. Denna uppfinning var ett telefotografi bestående av Anna Larsen som var skådespelerska och detta skickade via en telegraf från Köpenhamn till Stockholm. Denna uppfinning tillsammans med uppfinningen telefonen var så när tv man kommit hittills. Televisionens premiär sägs ha ägt rum 1930 på Röda Kvarn i Stockholm.

Det som räknas som de första tv apparaterna var egentligen radioapparater som hade en slags tv enhet som bestod av ett neonrör och en slags snurrande skiva och denna visade bild i rödskala i en storlek som ett frimärke ungefär. Man hittade även andra metoder som att snurra på speglar som var vinklade och dessa roterade snabbt. Men de första sändningarna som var med hög upplösning kom först 1935 och skedde i Tyskland. Det som räknas som den första riktigt stora sändningen i tv var de Olympiska spelen 1936  i Berlin. Man hade dock långa vägar att transportera filmen så det kunde ta några dagar innan man kunde se det inspelade.

1953 kom färg tv och det var CBS i USA som ordnade detta. När detta väl kom och man hade anpassat sig till detta så fullständigt exploderade marknaden och nu visste alla vad tv var och alla vill ha en tv hemma.

astrology