Från ovanlig till självklar

Från ovanlig till självklar

Människan är den enda levande varelsen som kan föreställa sig sin framtid. Det här saknar motstycke bland andra levande organismer och har skapat såväl fantastiska möjligheter som destruktiva begränsningar. Det har dessutom varit avgörande för att vitala komponenter såsom information och kommunikation överhuvudtaget ska kunna existera. Dessa är samtidigt också huvudrollsinnehavare i det faktum att just människorna på gott och ont blivit något av planetens utvalda art. Våra komplexa hjärnor har en evolutionär mekanism att vi till varje pris, medvetet eller omedvetet, försöker överleva och på så vis föra våra gener vidare.

Den evolutionära mekanismen avspeglas i nästan allting vi utför. Det har givit människan exakt det försprång som krävs för att egentligen ligga steget före sin egen utveckling. Detta visar sig inte minst inom elektronik. Det finns många likheter mellan människan och elektronik. Bägge består av ett pumpande element. Elektronikens viktigaste organ utgörs av transistorn som likt hjärtat pumpar ut och leder den viktiga strömmen mellan olika enheter. Den gemensamma nämnaren handlar om rörelse där denna är en del av både människan och elektronikens natur.

Elektronik har genom historiens gång uppenbarat sig på ett flertal olika sätt. Det som från början var en enkel överföring av ström har kommit att utgöra en vital del i hela vårt samhälle. Uttrycket att samhället är elektronik kunde inte bli mer sanningsenligt. Radio, TV, datorer och mobiltelefoner är bara några av de elektroniska apparater som kommit att prägla stora delar av vårt liv.

Det kan inte stickas under stol med det faktum att elektroniken sedan glödlampans födelse funnits med i stort sett alla delar av vårt liv. Människan har en fantastisk anpassningsförmåga och denna kan appliceras på nästintill alla områden som kan tänkas. Oavsett bakgrund och förutsättningar adapterar vi omedvetet situationen vi kan tänkas befinna oss i.

Det som tidigare var ett sätt att underlätta samt berika det analoga livet har istället ersatts av en digital värld där allting verkar lika bekvämligt som självklart.

Hänsyn behöver trots allt tas till att vi fortfarande lever i den fysiska världen.

astrology