Mobilen och mobiltelefoni

Mobilen och mobiltelefoni

Mobiltelefoni och mobiltelefoner är egentligen en slags radiotelefoni, bärbara telefoner som har radioteknologi som kontaktar basstationer och via dessa stationer kommunicerar med telefonnätet, skillnaden mellan radio och mobil är att radio kommunicerar direkt med varandra medans mobiltelefonin kommunicerar via stationer.

För att överföra ett mobilsamtal från början så användes analoga signaler men då man introducerade de digitala signalerna så blev mobilsamtal mycket snabbare och enklare, detta gjorde att överföring av data, bild och ljud gick fortare.

I Sverige så är det lagstiftat att man måste ha tillstånd för att bedriva verksamhet med mobiltelefoni, lagen om elektronisk kommunikation. Det är ett tillstånd som utdelas av Post och telestyrelsen.

Sedan 40 talet har trådlösa kommunikationer varit mycket eftertraktade inte minst hos de som kallas utryckningsväsendet, alltså polis, brandkår med mera och även av militären.

De som introducerade mobiltelefonin och det tillhörande tekniska lösning är det amerikanska bolaget AT&T. Innan dess kunde man prata i biltelefoner via samma sändare men inte på distans. Nu delade man upp landskapet i celler och varje cell har en station och dess återknyter till en basstation och alla kan kommunicera med varandra. Detta är starten till dagens mobiltelefoni.

astrology