Vikten av ventilation

Vikten av ventilation

Vi måste andas för att leva och därför är det viktigt att luften vi får i oss är så ren som möjligt. Medan storstäder medför högre luftföroreningar innebär ett hus på landet inte heller nödvändigtvis att luften är helt ren. Det största problemet är ofta ditt eget hem, men tack vare modern teknik och elektronik går det att åtgärda idag.

Ett av de främsta problemen i svenska hem är radon, ett ämne som finns naturligt i marken och som kommer upp i luften som en gas. När en människa exponeras för radonet kan det bli mycket hälsovådligt och enligt Folkhälsomyndigheten kan det orsaka lungcancer.

Gör en radonmätning

För att försäkra dig om att ditt hem inte är en hälsorisk bör du göra en radonmätning genom att anlita ett professionellt miljöteknikföretag som radea.se som kan avgöra hur det står till med luften. Om det skulle vara så att du har förhöjd radonhalt kan de sedan komma med lösningar, som till exempel en radonsug eller ett effektivt ventilationssystem. Det här är lösningar som med hjälp av skickliga mekaniker och elektriker gör ditt hem tryggt och säkert.

Det är också viktigt för inomhusmiljön att du vädrar ofta, inte röker och håller ventilationsrören rena. Med enkla metoder håller du luften ren och fräsch, vilket i sin tur innebär att du och din familj kan åtnjuta en bättre hälsa. Särskilt under vintern och i tider av social distansering är människor hemma mer än någonsin och då gäller det att göra allt som går för en ren miljö.

astrology